skip navigation

Products

New Nailhead

Packing & Size & Shapes

ITEM
SIZE
SHAPE
Packing
ITEM
SIZE
SHAPE
Packing
ROUND 6 mm 50 gross DIAMOND 8x13 mm 25 gross
8 mm 25 gross TRIANGLE 10x10 mm 25 gross
10 mm 25 gross TEARDROP 8x13 mm 20 gross
15 mm 10 gross 13x18 mm 10 gross
18 mm 5 gross OVAL 13x18 mm 10 gross
21 mm 5 gross 25x18 mm 5 gross
BOAT 15x7 mm 20 gross HOLL 10 mm 25 gross
SQUARE 7x7 mm 50 gross 21 mm 5 gross
12x12 mm 10 gross RECTANGLE 13x18 mm 10 gross
20x20 mm 2 gross 25x18 mm 2 gross
HEART 9 mm 50 gross        

Color Chart

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5
M-6 M-7 M-8 M-9 M-10
M-11 M-12 M-13 M-14 M-15
M-16 M-17 M-18 M-19 M-20
ME-1 ME-2 ME-3 ME-4 ME-5
ME-6 ME-7 ME-8 ME-9 ME-10
ME-11 ME-12 ME-13 ME-14 ME-15
ME-16 ME-17 ME-18 ME-19 ME-20
ME-21 ME-22            

newnailhead